Saturday, March 18, 2023

Ang Paborito Kong Laruan

  Ang Paborito Kong Laruan

 


        Ang paborito kong laruan ay manika. Ang pangalan niya ay Athena. Siya ay nagsasalita. Umiiyak din siya at kailangang pakainin. Binili ni nanay ang manika para sa birthday ko. Mahal na mahal ko ang aking manika. Inaalagaan ko siyang mabuti. Pinupunasan ko lagi at pinapalitan ko ang damit kapag madumi.

 

Sagutin ang mga tanong.

 

1.  Sino ang may manika?

__________________________________________________________

2.  Ano ang pangalan ng manika?

__________________________________________________________

3.  Anu-ano ang nagagawa ng manika?

__________________________________________________________

4.  Sino ang bumili ng manika?

__________________________________________________________

5.  Paano  inaalagaan ang manika?

__________________________________________________________

Iguhit ang paborito mong laruan.

 

No comments: