Saturday, March 18, 2023

Ang Mahiwagang Puno

  Ang Mahiwagang Puno          Sa likod ng bahay nina Mang Juan, nakatayo ang isang malaking puno. Maraming nagsasabing mahiwaga ito. May parang nagsasalita daw kapag gabi. May nagsasabi ring sumasayaw ang mga sang anito kapag gabi.

Tanging si Mang Juan lamang ang hindi natatakot sa puno. Alam niyang hindo totoo ang mga balibaita. Ang kanyang paliwanag ay ganito, “Ang puno ay hindi maaaring magsalita. Umuugongito sa gabi dahil sa lakas ng hangin. Sumasayaw din ang mga sanga dahil sa malakas na hangin.” Nang marinig ng mga tao ang paliwanag ni Mang Juan ay hindi na sila natakot sap uno.

Sagutin ang mga tanong.

1.   Ano ang tinatawag nilang mahiwaga? ___________________

2.   Bakit nila sinasabing mahiwaga ang puno?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3, Saan nakatayo ang puno?

__________________________________________________________________

3.   Sino lamang ang hindi naniniwalang mahiwaga ang puno?

__________________________________________________________________

4.   Ano ang paliwanag ni Mang Juan tungkol sa sinasabi nilang mahiwagang puno?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.   Anong nangyari nang Ipaliwanag ni Mang Juan ang tungkol sa puno?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments: