Saturday, March 18, 2023

Ang Aking Guro

  Ang Aking Guro

   


         

Si Miss Jules ang aking guro na di ko makalimutan. Maraming nagsasabing masungit daw at mataray si Miss Jules. Istrikto kasi si Miss Jules. Ayaw niyang nag-aabsent ang mga bata. Ayaw din niyang hindi nag-aaral ang mga estudyante. Magaling magturo si Miss Jules. Ipinapaliwanag niyang mabuti ang mga leson. Kapag hindi namin naintindihan ang leson, uulitin niyang ipaliwanag. Istrikto lamang si Miss Jules pagdating sa paaralan. Ngunit sa labas ng paaralan ay napakabait niya. Marami rin siyang natutulungang mga tao sa pamayanan. Yan si Miss Jules na aking guro.

Sagutin ang mga tanong.

1.    Sino si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

2.    Bakit sinasabing masungit at mataray si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

3.    Ano ang mga ayaw ni Miss Jules?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Ano ang ginagawa ni Miss Jules kapag hindi naintindihan ng mga bata ang leson?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.    Totoo bang masungit si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

6.    Kung kagaya ni Miss Jules ang guro, magugustuhan mo ba siya? Bakit?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments: